Kontakt

Elektronické zadanie požiadavky


Neriskujte! Nebuďte neopatrní!

My vás budeme sprevádzať celým procesom, tak ako mnohých pred vami...


Dohľad pri kúpe alebo predaji vášho domova (nehnuteľnosti)

Naša spoločnosť ponúka často vyhľadávanú a obľúbenú službu "dohľad" pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti, nakoľko v praxi sa stáva úplne bežne, že si klienti nájdu kupujúceho resp. predávajúceho samostatne. V takomto prípade môžu pokojne využiť veľmi osvedčenú a klientmi mimoriadne obľúbenú službu „dohľad“ našej spoločnosti.

Prejdeme si s Vami celým procesom kúpy resp. predaja Vašej nehnuteľnosti z právneho a taktiež aj finančného hľadiska, preveríme nehnuteľnosť, vlastnícke práva, všetky ťarchy, či iné obmedzenia, vypracujeme vám všetky potrebné zmluvy a podklady, zabezpečíme znalecký posudok, zabezpečíme finančné prostriedky a budeme samozrejme dohliadať nad riadnym uhradením kúpnej ceny.

Týmto vás chránime pred nepríjemnosťami a vážnym komplikáciám pri prevode „na vlastnú päsť“ (pokus o podvod, prerušené konanie na katastri nehnuteľnosti, neúhradenie kúpnej ceny, možné nevysťahovanie sa, riziko dlhov, nedoplatkov, skrytých vád, atď).

Na základe dlhoročných skúseností, nie len v realitnej a právnej oblasti, sú našou spoločnosťou všetky dokumenty vypracúvané odborne, zodpovedne a na mieru - odrážajúce reálne potreby záujemcov (klientov), tak aby došlo k požadovanému napĺneniu predmetu zmluvy podľa požiadaviek klientov a zároveň, aby sa zabránilo možným spoločenským alebo osobným problémom, ktoré môžu vzniknúť pri neodbornom alebo tzv. "ležernom" postupe pri vypracovaní požadovaných dokumentov (napr. pri použití alebo okopírovaní rôznych dokumentov z internetu).


Bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky na čísle: Slavomír Novák (konateľ) - 0915945708 alebo e-mailom na adrese: snreal@snreal.sk alebo zadaním konkrétnej požiadavky:


Nestaňme sa obeťou svojej vlastnej nevedomosti!

Predaj alebo kúpa akejkoľvek nehnuteľnosti je v celku zložitý právny a finančný úkon, ktorý neabsolvujú ľudia tak často, aby sa bezpečne vyhli možným „komplikáciám" z nevedomosti, nehovoriac o striehnucich podvodníkoch s nehnuteľnosťami, pre ktorých je neskúsený človek pomerne ľahkou korisťou. Možnosť prísť do styku s podvodníkmi, alebo sa stať obeťou nevedomosti sa totiž celkom vylúčiť nedá. Hlavne nie v súčasnosti, keď je realitný trh častým svedkom „pokusov a omylov"...

Za svoju dlhoročnú prax som zistil, že najčastejšie chyby súvisia najmä s prílišnou ľudskou dôverčivosťou. Ľudia sa naozaj niekedy až naivne nazdávajú, že ich predaj či kúpa na „vlastnú päsť" skutočne prebehne bez akýchkoľvek komplikácii. Ich spoločnou črtou je fakt, že asi v 95 percentách neprebehne.

Mnohí z nás vedia, že základným inštitútom, ako odplatne previesť vlastnícke právo, je kúpna zmluva, ktorá musí mať vždy písomnú podobu. Apelujem na obrovskú obozretnosť najmä pri právnom servise. Dobrá a kvalitná kúpna zmluva totiž stavia všetkých jej účastníkov do pozície rovnocenných partnerov, kde nikto nie je zvýhodnený na úkor toho druhého. V kúpnej zmluve a hlavne v dobrej kúpnej zmluve je možné využiť nespočetné množstvo inštitútov, ktoré chránia tak predávajúceho ako aj kupujúceho. Opodstatnenosť tohto pravidla pomôže predísť rôznym nepríjemným komplikáciám, ktoré nám môžu poriadne strpčiť život... (v lepších prípadoch sa jedná „len" o nečakané pozdĺžnosti na bytoch, neskoršiu úhradu kúpnej ceny, problematické vysťahovanie alebo časté prerušené katastrálne konania, v tých horších prípadoch sa však jedná o finančné podvody alebo podvody s nehnuteľnosťami).

Vo svete plnom realitných nástrah, je veľmi potrebné správne sa zorientovať a vykročiť do realitného sveta bezpečným a overeným spôsobom.

Jedným z nich je dobrý advokát, notár alebo právnik. Samozrejme za predpokladu, že sa problematike predaju nehnuteľnosti venujú naozaj dostatočne a v danom obore sú naozaj nie len fundovaní, ale najmä ochotní zohľadniť reálne potreby všetkých strán. Isteže len za predpokladu, ak disponujú dostatočnou empatiou a dokážu uprednostniť potreby klientov pred často svojim vlastným právnickým a tvrdohlavým presadzovaním výlučne jediného spôsobu realizácie, odvolávajúc sa na pár paragrafov a dlhú právnickú prax.

Medzi ďalšiu alternatívu, nie zanedbateľnú, patria realitné kancelárie, od ktorých všade naokolo počúvame (čo napokon nie je zlé), že nám zabezpečia všetko od A po Z. Za predpokladu ich profesionálnej činnosti, ktorá vyústi do úspešného konca, to vôbec nemusí byť zlá alternatíva. Obzvlášť nie, ak ponúkajú aj „samostatnú" službu nazývanú dohľad nad kúpou alebo predajom nehnuteľnosti. Výhodnosť (aj finančná) takejto služby spočíva v tom, že je ušitá presne na mieru tým, ktorí zvažujú predaj alebo kúpu „na vlastnú päsť" avšak sú zodpovední minimálne sami voči sebe.

Výhodou takejto služby je odborné vypracovanie všetkých potrebných zmlúv vrátane jednotlivých podkladov (list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, znalecký posudok), v neposlednom rade spomínaná služba zahŕňa aj nezanedbateľné preverenie nehnuteľnosti z pohľadu jej vlastníckych práv, rôznych tiarch či iných obmedzení.

Nepochybne preto je takáto služba v poslednej dobe dosť vyhľadávaná, keďže stáva dosť často, že sa kupujúci a predávajúci „nájdu" sami navzájom a to bez pomoci iných. Ak sa nám pri tom podarí natrafiť na „prijateľnú" sumu za takúto službu, ktorá nás „uchráni" od všemožných rizík, zdá sa mi takáto alternatíva celkom vhodná. Samozrejme len za predpokladu, ak sa jedná o serióznu realitnú kanceláriu, ktorá takúto službu ponúka a ktorej meno sa s kľudným svedomím môže oprieť o desiatky až stovky úspešne zrealizovaných obchodov.

A čo teda na záver? Hádam už len podotknúť, že len „nájsť kupca" či len „nájsť predávajúceho", je každopádne iba prvou fázou obchodu. Oveľa dôležitejšou je však druhá fáza predaja. Tá však vďaka častým odhaleným „prekvapivým" skutočnostiam môže poriadne zamiešať karty v pôvodne nadhodnotených predstavách o plánovanom ľahko a úspešne zrealizovanom obchode „na vlastnú päsť". Nestaňme sa obeťou svojej vlastnej neopatrnosti či nevedomosti. Správnosť rozhodnutia a mimoriadna opatrnosť pri spôsobe predaja prakticky čohokoľvek, je však na každom z nás...

Slavomír Novák