REFERENCIE r. 2019

GDPR dokumentácia
Služby zodpovednej osoby v zmysle § 44 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Napríklad:
    * Spojená škola Svidník
    * ZŠ s MŠ, Koškovce
    * STredná zdravotnícka škola, Bratislava
    * Základná škola Mojmírovce
    * Súkromná umelecká škola Michalovce
    * ZŠ s MŠ kardinála Alexandra Rudnaya Považany
    * ZŠ štvrtej Sednice Tatrína Čachtice
    * ZŠ Lajosa Mocsaryho s VJM Fiľakovo
    * ZŠ Dolná Tižina
    * Stredná odborná škola Rakovice
    * Diagnostické centrum, Bratislava
    * Detské centrum Medzilaborce
    * Obec Malý Šariš
    * Obec Stará Lesná
    * SLOVAK NATURE s.r.o.
    * ProTulip, s.r.o.
    * IN Stav Group s.r.o.
    * Espan, s.r.o.
    * 4 SPORT, s.r.o.
    * FIREMS s.r.o.
    * Realin, s.r.o.
    * Spojen škola Belá
    * Súkromná základná škola pri ZZ v Prešove
    * Súkromná materská škola Prešov
    * Základná škola Banská Bystrica
    * Základná škola Bardejov
    * + ďalčích cca 150 škôl

REFERENCIE r. 2018

p. Krafčík, 15.12.2018 Ďakujem za korektnú spoluprácu. Gentlemanská dohoda je niekedy viac, než akákoľvek zmluva. Spolupráca s p. Novákom je odrazom skúsenosti, odbornosti a férového jednania.

p. Sedlák, 10.09.2018 Oslovil som p. Nováka na základe odporúčania, bol som maximálne spokojný. Všetko prebehlo bez problémov, cena primeraná resp. oveľa nižšia, ako BA ceny za obdobné služby.

Doudera, Astra, s.r.o., 30.08.2018 Spolupráca s p. Novákom je na priateľskej a zároveň na odborne ukážkovej úrovni. Vzájomnú spoluprácu hodnitím pozitívne, priateľský a zároveň odborný prístup je dnes už raritou. Prajem veľa ďalších klientov. AD.

Ing. Marek Michalčin, 15.08.2018 Touto cestou vyjadrujem poďakovanie za rýchle a profesionálne vypracovanie dokumentácie pre náš subjekt. Komunikácia ukážková, spolupráca a prístup tiež. Odporúčam.

september až december 2018
Napríklad:
    * qubase, s.r.o.
    * FiLAND s.r.o.
    * SK - PROFI BIKE, s.r.o.
    * REB - REAL PARTNERS, s.r.o.
    * Základná škola s materskou školou Smilno
    * Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín
    * Súkromná základná umelecká škola Poltár
    * V design s.r.o.
    * Amitz, s.r.o
    * AEng, s.r.o.
    * Kysucké múzeum v Čadci
    * Unihouse, s.r.o.
    * Nunofia s.r.o.
    * Otília Zoričáková KONZUM "ABC"
    * Vertikal - SOLID, s.r.o
    * Eva Chalúpková – UAD
    * Ján Háber spol. s r.o.
    * Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie
    * DAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným
    * ID Group, s.r.o.
    * SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
    * IN Stav Group s.r.o.
    * STORM real s.r.o.

august 2018
Napríklad:
    * Centrum včasnej intervencie Žilina
    * Centrum včasnej intervencie Bratislava
    * Centrum včasnej intervencie Trenčín
    * Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš
    * Ing. Maroš Frančák - MFúčtovníctvo
    * AUTO ADAM s.r.o.
    * ŠTUGEL TRANS s.r.o.
    * Mestský podnik služieb mesta Strážske
    * Gymnázium Veľké Kapušany
    * STORM real s.r.o.
    * IN Stav Group s.r.o.
    * Súkromná základná umelecká škola Bratislava
    * astra, s.r.o.
    * Profit s.r.o.

júl 2018
Napríklad:
    * D.P. EKOPLAST, spol. s r.o.
    * SANTA Real, s.r.o.
    * Súkromná základná umelecká škola Štefana Moyzesa
    * PRIUS COMPANY s.r.o.
    * Obec Krásny Brod
    * Ľubomír Pavlík - KASKADA Hotel and Catering
    * T-FORNAX s.r.o.
    * Kumran, s.r.o.
    * RIVERS, s.r.o.
    * GENERO GROUP, s.r.o.
    * STAVUNION, s.r.o.
    * STAVUNION-REALITY, s.r.o.
    * PAYER, s.r.o.
    * iDrone s.r.o.

jún 2018
Napríklad:
    * Balneologické múzeum Imricha Wintera
    * Obec Gribov
    * Diagnostické centrum, Bratislava
    * Obec Háj
    * Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci
    * KRÍDLA, s.r.o., Humenné
    * PILEXIT, s.r.o., Vyhne
    * Centex Global s.r.o., Košice
    * ID invest s.r.o., Lovinobaňa
    * TRIGON REALITY, s.r.o., Nové Zámky
    * Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským
    * Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
    * LAJLA, s.r.o., Trnava
    * Ing. Laura Ružičková, Dunajská streda

máj 2018
Napríklad:
    * Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
    * Materská škola – Óvoda
    * Spojená škola internátna, Snina
    * Súkromná základná umelecká škola, Lučenec
    * Gymnázium bilingválne, Žilina
    * STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ANDYHO WARHOLA Medzilaborce
    * Základná škola, Lučenec
    * Základná škola s materskou školou, Koškovce
    * Základná škola s materskou školou Senohrad
    * Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky
    * Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Modra
    * Základná škola, Nová Ves nad Žitavou
    * Základná škola s materskou školou, Nová Bystrica
    * Vlastivedné múzeum v Hlohovci
    * Základná škola, Hronské Kľačany
    * DETSKÉ CENTRUM, Bratislava
    * Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie
    * Súkromné gymnázium, Lučenec
    * Základná škola s materskou školou, Benice
    * Základná škola kardinála A. Rudnaya, Považany
    * Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice
    * Gymnázium, Sobrance
    * Marex, s.r.o., Vranov nad Topľou
    * Základná škola s materskou školou, Beckov
    * Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Magyar Tannyelvü Alapiskola és Gimnázium
    * Základná škola - Alapiskola, Jelenec
    * Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha
    * Základná škola s materskou školou, Halič

    * Základná škola Štvrtej sednice Tatrína
    * Obec Háj - Materská škola
    * elpea s.r.o., Trenčín

apríl 2018
Napríklad:
    * Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
    * Súkromná základná škola, Banská Bystrica
    * Základná umelecká škola, Veľký Krtíš
    * Základná škola, Veľký Krtíš
    * Materská škola, Senica
    * Základná umelecká škola Trstená
    * Spojená škola internátna, Svidník
    * Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany
    * Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa
    * Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kysucké Nové Mesto
    * Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej, Nové Sady
    * Stredná priemyselná škola, Prešov
    * Základná škola s materskou školou, Bukovce
    * Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok
    * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sobrance
    * Reedukačné centrum, Zlaté Moravce
    * Stredná odborná škola, Kežmarok
    * Stredná odborná škola, Strážske
    * Základná umelecká škola, Svidník
    * Základná škola, Bytča
    * Obchodná akadémiam, Liptovský Mikuláš
    * Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Boľ
    * Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
    * Súkromná stredná odborná škola, Hviezdoslavova 11, 08584 Bardejov
    * Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč
    * Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 06915 Snina
    * Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41 92601 Sereď
    * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom

Dokumentácia - marec 2018
Napríklad:
    * Základná škola Dubová 1, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
    * Základná škola, Martin,
    * Základná škola, Stropkov
    * Základná škola svätého Jozefa, Hlohovec
    * Základná škola Jozefa Horáka, Banská Štiavnica
    * Základná škola s materskou školou Kamenica
    * Základná škola s materskou školou, Bananská 46, Banka
    * Gymnázium sv. Uršule, Bratislava
    * Základná škola s materskou školou Zuberec
    * Základná škola, Lehota 144, Lehota
    * Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Žiar n. Hronom
    * Základná škola, Stropkov
    * Spojená škola internátna, Bytča
    * Základná škola s materskou školou Hôrky
    * Základná škola s materskou školou Kamenica, 08271 Kamenica
    * Základná škola s materskou školou, Bananská 46, 92101 Banka
    * Základná škola s materskou školou, Bracovce
    * Základná škola s materskou školou Novosad
    * Základná škola Cabaj – Čápor
    * Špeciálna Základná škola, Liptovský Hrádok
    * Obchodná akadémia, Lučenec

    * OBEC Nižná Slaná
    * OBEC Veľký Čepčín
    * OBEC Vojka

Dokumentácia pre školy - február 2018
Napríklad:
    * Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského divotvorca v Medzilaborciach
    * Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborná škola a Obchodná akadémia
    * Materská škola Nové Zámky
    * Stredná odborná škola Rakovice
    * Základná škola s materskou školou Korytárky
    * Reedukačné centrum svätého Nikolaja pre maloleté matky s deťmi v Medzilaborciach
    * Špeciálna materská škola svätého Nikolaja, Medzilaborce
    * Súkromná základná umelecká škola, Košice
    * Súkromná Spojená škola EDUCO, Námestovo
    * Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
    * Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov
    * Základná škola s materskou školou J.Kármána s vyučovacím jazykom maďarským

ZŠ s MŠ Bracovce, 14.03.2018 Veľmi príjemná spolupráca, komunikácia. Rýchle vybavenie objednávky. Podrobné, ale jasné informácie a dôsledne spracovaná dokumentácia. Maximálna spokojnosť zákazníka. Ďakujeme a vrelo odporúčame.

PaeDr. Bernát, základná škola, 10.03.2018 Jedna z mála korektných spoločností, s ktorou sme naviazali spoluprácu. Oceňujem ľudský, profesionálny a efektívny prístup p. Nováka. Prajem všetko dobré celému tímu SN real.

Dokumentácia pre školy - január 2018
Napríklad:
    * Základná škola internátna Jamník
    * Základná škola s materskou školou J.Kármána Lučenec
    * Materská škola Óvoda Nové Zámky
    * Materská škola Žilina
    * Stredná priemyselná škola strojnícka
    * Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
    * Základná škola s materskou školou Lúčky
    * Materská škola Liptovský Mikuláš
    * Materská škola Bytča
    * Základná škola s materskou školou Tekovská Breznica
    * Základná škola s materskou školou Nižná Slaná
    * Základná škola SNP 1 Humenné

REFERENCIE r. 2017 - referencie niektorých našich klientov, ktorí nám následne napísali pár slov...

RNDr. Alexander Nagy, 10.12.2017 Touto cestou môžem vyjadriť spokojnosť s prácou spoločnosti SN real a komunikáciou s p. Novákom.

Mgr. Zuzana Karlovská, 26.10.2017 Touto cesto rada vyjadrím maximálnu spokojnosť, pri spolupráci s evidentne profesionálom vo svojom "fachu" a tiež poďakovanie za našu školu. Spolupráca maximálne profesionálna, korektná, podľa dohody.... Odporúčam....

Mgr. Kováč, 10.10.2017 Touto cestou chcem poďakovať, za celú našu školu, za veľmi korektnú a profesionálnu spoluprácu.

Mgr. Mirdala, 24.09.2017 Páči sa mi Váš pohodový, ale zároveň profesionálny prístup pri vyhotovený dokumentácie a poskytnutí cenných rád a informácií :)

Dokumentácia pre školy - november/december 2017
Napríklad:
    * Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice
    * Základná škola Trstené pri Hornáde
    * Základná škola Sačurov
    * Súkromná základná škola pri zdravotníckom zariadení v Prešove
    * Súkromná materská škola Prešov
    * Súkromná spojená škola Štúrovo
    * Základná škola Čierny Brod
    * Základná škola P.O. Hviezdoslava Veľké Kapušany
    * Základná škola Prešov

Dokumentácia pre školy - september/október 2017
Napríklad:
    * Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
    * Základná škola Štvrtej sednice Tatrína
    * Základná umelecká škola Mojmírovce
    * Základná škola Čachtice
    * Základná škola Fiľakovo
    * Základná škola Považany
    * Základná škola s MŠ Helcmanovce
    * Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
    * Základná škola s MŠ Chorvátsky Grob
    * Základná škola Dolná Tižina
    * Základná škola s MŠ Mikušovce
    * Základná škola sv. Alžbety
    * Základná škola s MŠ Jozefa Miloslava Hurbana, Beckov
    * Základná škola s MŠ Lukačovce
    * Základná škola s MŠ Smilno
    * Základná škola s MŠ Lipová, SNV
    * Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Dokumentácia pre obecné úrady - august/september 2017
    * Obec Veľká Lomnica
    * Obec Batizovce
    * Obec Vyšný Žipov
    * Obec Skrabské
    * Obec Stará Lesná

RNDr. Matlovič, 26.07.2017 Ďakujeme za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie, všetko prebehlo podľa dohody. Cena prijateľná. Odporúčam.

p. Pisarský, 15.07.2017 Touto cestou by som sa chcel poďakovať za korektný a profesionálny prístup. Komunikácia ako aj usmernenie boli ukážkové. Vyhotovená dokumentácia bola rozsiahla, priehľadna a právne detailná. Napriek tomu, že žijem v zahraničí, všetko prebehlo podľa dohody. Som veľmi rád, že som mohol spolupracovať s p. Novákom. Odporúčam naozaj všetkým, ktorí chcú férové jednanie, odbornosť a človeka, na ktorého sa môžu spoľahnúť.

Ing. Marek Mikula, realitná kancelária "EVENT", 25.06.2017 Vyjadrujem spokojnosť s vypracovaním dokumentácie, s následným inštruovaním a tiež s cenou, bola myslím vcelku prijateľná. Prajem veľa úspechov v práci aj v živote. Obrátim sa na Vás aj v budúcnosti.

DOKUMENTÁCIA (ochrana osobných údajov) pre školy - máj/jún 2017
    * Základná škola Zamutov
    * Základná škola Cabaj Čápor
    * Základná školaHliník nad Hronom
    * Základná škola SNP Humenné
    * Základná škola Mojmírovce
    * SZUŠ Jurošík
    * SZUŠ Š. Moyzesa
    * SZUŠ Vlada Urbana

Dokumentácia pre obecné úrady - máj/jún 2017
    * Radvaň nad Laborcom
    * Háj

Mgr. Blaha - Umelecká škola, 24.05.2017 Týmto sa chcem vyjadriť podporu spoločnosti p. Nováka a poďakovanie za vyhotovenie podkladov pre našu školu v 150 stránovom rozsahu. Vážime si korektnú spoluprácu, odporúčame Vás aj ďalej. Robíte si naozaj dobré meno! Vzácnosť v tejto dobe.

Monika Szöcsová - LIVING REAL SK, s.r.o., 20.04.2017 Velmi pekne Vam dakujem za perfektne a promptne spracovanie dokumentacie. Tesim sa na dalsiu spolupracu a prajem Vam vela spokojnych klientov.

Ing. Sedlák, 02.04.2017 Ďakujem moc za vypracovanie rozsiahlých podkladov nie len v slovenčine ale aj v angličtine, budem odporúčať aj ďalej po BB regióne. Konečne jedna seriózna firma, ktorá aj dodrží to čo sľúbi. 100% odporúčam. Sedlák.

Soňa Reťkovská, 22.03.2017 Maximálna spokojnosť 100%, email: sonaretkovska@gmail.com

Ing. Holub, e-shop, 01.03.2017 Seriózny, rýchly a spoľahlivý. Som spokojný, v podstate nad mieru, nad očakávnie. Kontakt som získal na základe odporúčania a aj ja odporúčam ďalej. S čistým svedomím. E.H.

BiaTec Slovakia sro Trnava, 21.02.2017 S prístupom , ustretovosťou, promtnostou a odbornosťou na vysokej úrovni som nadmieru spokojná. Budem šíriť Vaše dobré meno v našom regione. Želám veľa úspechov, nech sa Vám darí. Ešte raz ďakujem.

Kamenná predajňa + eshop, 15.01.2017 Boli sme oslovení Ing. Novákom, poskytli nám služby pre našu predajňu a internetový obchod, spolupráva prebehla v poriadku, sme spokojní, všetko v poriadku, môžeme odporúčiť ďalej.

Ing. Emil Novotný, 09.01.2017 Touto cestou sa chcem poďakovať p. Novákovi za korektnú spoluprácu pri vyhotovení podkladov pre našu firmu, ďakujem aj za cenné rady. EN.

REFERENCIE - rok 2016

1. vypracovanie povinnej dokumentácie pre 165 e-shopov

2. zabezpečenie bezpečnostnej alebo inej povinnej obchodnej dokumentácie:

    Školy: 14 základných škôl
    Finanční sprostredkovatelia: 9 finanční sprostredkovatelia
    Realitné kancelárie: 28 realitných kancelárií
    Kamenné predajne: 17 kamenných predajní
    Obecné úrady: napr. obec Skrabské, obec Brezovička

3. vyhotovenie obchodnej dokumentácie v cudzom jazyku (AJ, NJ):

    internetové obchody: 4x eshop, napríklad: www.littlepeople.sk
    prepravná spoločnosť: obchodná dokumentácia + manuál k predaju v AJ

4. individuálne zastrešenie klientov pri predaji nehnuteľnosti:
    Byty: predaj 1 izb a 2izb. bytu
    Objekty: zastrešenie predaja komerčného objektu v Prešove (objekt spol. Reppal, s.r.o.)

5. podnikateľské poradenstvo - poskytnutie podnikateľského poradenstva spočívajúceho v zabezpečení rôznych typov zmlúv, bezpečnostných projektov, dohôd, čestných vyhlásení, VZOP, splnomocnení a iných požadovaných náležitosti. Podnikateľské poradenstvo poskytujeme právnickým osobám predovšetkým: realitné kancelárie, základné školy, stredné školy, obecné úrady, e-shopy, autoškoly, požičovne áut a náradia, exekútorské úrady, cestovné kancelárie, cestovné agentúry, sprostredkovatelia poistenia a úverov, fotografi atď.

Lusja, s.r.o. eshop s vôňami, 22.09.2016 Odporúčame všetkým služby firmy SN real, s.r.o. Zároveň ďakujeme za bleskové vyhotovenie podkladov v TOP kvalite, cenné rady, osobitý ľudský prístup a v neposlednom rade veľmi prijateľnú cenu za služby. Email: lusja@lusja.sk

Ing. Miroslav Drobný, 15.08.2016 Velice kvalitne hodnotím Vaše vyhotovené obchodné podmienky v anglickom a nemeckom jazyku, moji obchodní partneri napísali z Anglie a Nemecka, že je to úplne v poriadku. Ďakujem ešte raz. Ste spoľahlivý a s kľudom odporúčam ďalším zákazníkom vaše služby. Soták. Email: sotakauto@gmail.com

E-shop + kamenná predajňa (autodiely), 03.08.2016 Prajem dobrý deň, služby Vašej spoločnosti hodnotím ako kladne, komunikácia a spolupráca bezproblémová, nemam prakticky žiadne výhrady. Obsah dokumentácie je naozaj ukážkový, nechal som si aj prekontrolovať advokátom, odsúhlasil tiež. Vaše služby môžem odporúčiť i ďalším. Email: auto-unix1.car1@gmail.com

E-shop (predaj obrazov), 25.07.2016 Služby firmy SN real, s.r.o. môžem doporučiť bez akýchkoľvek výhrad. Jednanie pána Nováka je korektné a promptné a neboli absolútne žiadne problémy. Dokumenty nám vyhotovili za krátky čas a odoslali podľa požiadaviek. Vrelo odporúčam a zároveň sa chcem ešte raz poďakovať. Ďakujem a prajem pekný deň. Email: balak.roman@gmail.com

E-shop (predaj šperkov), 14.07.2016 S prístupom aj prácou firmy SN real, s.r.o. sme boli nadmieru spokojný. Rýchle vybavenie a spracovanie požiadavky na zmenu a úpravu obchodných podmienok eshopu + ostatných záležitostí sa ich týkajúcich, k tomu komunikácia na úrovni zo strany pána Nováka. Ďalším zákazníkom určite odporúčame služby tejto firmy. Email: simplybrezno@gmail.com

E-shop (predaj hodiniek), 26.06.2016 Touto cestou rada vyjadrím spokojnosť s ponúknutými a poskytnutými službami od p. Nováka pre náš Eshop. Komunikácia a spolupráca prebehla korektne, na úrovni. Email: jarmila@gmail.com

E-shop (predaj nábytku), 17.06.2016 Boli sme oslovení, zvážili sme, ponuku sme prijali, výsledok je uspokojivý, odporúčame ďalej a ďalším. Email: slobodník@centrum.sk

E-shop (alko-nealko shop), 10.06.2016 Komunikácia s p. Novákom prebehla v poriadku, poskytnutie služby tiež. Som spokojný. Plánujem firmu osloviť aj v budúcnosti. Email: cap.jozef@zoznam.sk

E-shop (športové potreby), 14.05.2016 Chcem podakovat p.Novakovi za rychle a bezproblemove zvladnutie Bezpecnostneho projektu pre nas e-shop. Email: mazuch@x2sport.sk

E-shop (ezotérická výbava), 12.05.2016 Rýchle dodanie služieb, bezproblémová komunikácia. Ušetrili mi kopu starostí a času (a pravdepodobne aj prípadné pokuty) za pomerne málo peňazí. Odporúčam. Email: info@immortalis.sk

Alexandra Račková, RAK spol. s r.o., 18.04.2016 Dakujem spolocnosti SN real s.r.o. za profesionalny pristup a vskutku bleskove vybavenie mojej poziadavky. Mozem len a len odporucat. Email: info@prezuvky.sk

Ľudmila Kochanová, 30.03.2016 Telefonát, prosba o urgentné vypracovanie zmluvy, info o úhrade, obdŕžanie zmluvy mailom. Celkový čas 2h. Touto cestou sa Vám p. Novák mienim poďakovať za promptnú a profesionálnu spoluprácu. Vaše služby využijem istotne aj v budúcnosti. Ďakujem za pochopenie, pomoc a službu. ĽK.

Štefan Valčo / Star Martial Arts Shop, 26.03.2016 Spočiatku som bol dosť skeptický, ale už cez telefón ma pán Novák presvedčil svojím profesionálnym prístupom a ukázal mi, že sa v problematike naozaj vyzná. Získal si moju dôveru a neľutujem to. Sľúbená dokumentácia bola vypracovaná rýchlo a k mojej spokojnosti. Ďakujem. Email: info@star-shop.sk

Ing. Ladislav Štefaňák, 08.03.2016 p. Novák týmto by som sa Vám chcel poďakovať za to, že som sa mohol na Vás obrátiť pri probléme s vyhotovením zmlúv podľa mojich predstáv. Rozhodne môžem spoluprácu s Vami len odporúčať, aj keď sa o spoľahlivosti asi musí presvedčiť asi každý sám, pri vlastnej svojej skúsenosti. Držte sa. Email: lstefanak@gmail.com

E-shop (poťahy do áut), 07.03.2016 Oslovenie a spolupráca s p. Novákom prebehla korektne, vyrobenie a poslanie vecí bolo podľa dohody, spokojnosť. Email: potahy100@zoznam.sk

Bc. Rudolf Arpáš/ Základná umelecká škola Mojmírovce, 23.02.2016 Super - vynikajúci prístup, maximálne rýchle spracovanie požadovanej bezpečnostnej dokumentácie, ochota, trpezlivosť s klientom, prijateľná cena. Odporúčam. Email: zusmojmirovce@centrum.sk

E-shop (auto sortiment), p. Hudacký, 18.02.2016 Na základe odporúčania sme využili služby p. Nováka. Všetko prebehlo v poriadku, podľa dohody resp. objedávky. Ak bude komu, radi odporúčime aj my. Hudacký a spol. Email: antonhudacky@centrum.sk

E-shop (športové potreby), p. Ján Seman, 15.02.2016 Bol som oslovený s ponukou pre vypracovanie rôznej dokumentácie v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu, ktorý práve spúšťame. Spoločnosť SNREAL vypracovala a v dohodnutom termíne odoslala dojednanú dokumentáciu. Spoluprácu hodnotím ako bezproblémovú a na základe osobnej skúsenosti, môžem teda odporúčať aj ďalej. Email: jan.seman@centrum.sk

Špeciálna ZŠ internátna, Fiľakovo / p. Viera Murárová, 05.02.2016 Vynikajúci prístup, rýchle spracovanie požadovanej bezpečnostnej dokumentácie za prijateľné ceny. Email: murarova.viera@gmail.com

Obecný úrad Skrabské, 25.01.2016 Bezpečnostný projekt bol vypracovaný a odoslaný podľa dohody. Email: ocuskrabske@stonline.sk
Inštitút vzdelávania DRASZ, s.r.o., / p. Szabová, 20.01.2016 Vyhotovená bezpečnostná dokumentácia z titulu akreditácie kurzu prvej pomoci. Email: inst.drasz@zoznam.sk

REFERENCIE - rok 2015

1. bezpečnostné projekty vrátane ďalšej poddokumentácie pri spracúvaní osobných údajov:

    Školy: ZŠ čabaj - Čápor, ZŠ Hliník nad Hronom, ZŠ Chmeľov, Zákl. súkr. umelecká škola a i.
    AutoŠkoly: Autoškola VIA, Autoškola Hlavatý, Autoškola CAR a i.
    Požičovne: požičovňa Mia Exlusive, požičovňa Travel, požičovňa Rental a i.
    Realitné kancelárie: RESCON Real Services, s.r.o., Realin, s.r.o., KAMA-REAL, s.r.o. a i.
    Obecné úrady: Obecný úrad Háj, Obecný úrad Budiš, Obecný úrad Hliník nad Hronom a i.
    E-shopy: peceniehrou.sk, localb.sk, innocentstore.sk a i.
    + exekútorské úrady, mediátori, cestovné kancelárie, cestovné agentúry, fotografi, sprostredkovatelia úverov a poistení a i.

2. úspešná finalizácia predaja bytov v novostavbe: bytový dom Sekčov, Ďumbierska ul. 34, Prešov (v poradí už druhá participácia s investorom a obchodným partnerom pri predaji 1 a 2 izbových bytov v novostavbe bytového domu v období 01/2014 - 11/2015.

3. individuálny dohľad pri predaji alebo kúpe bytov (zastrešenie jednotlivých klientov pri predaji alebo kúpe ich nového bývania. Počnúc konzultáciou, zvolením finančnej a právnej stratégie, končiac uzavretím prevodovej zmluvy, povolením vkladu na katastri, odovzdaním kľúčov a samotným nasťahovaním sa.

4. individuálne zastrešenie klientov pri uzatváraní nájomných zmlúv (vypracovanie nájomných zmlúv na mieru v zmysle požadovaných podmienok)

5. podnikateľské poradenstvo - poskytnutie podnikateľského poradenstva spočívajúceho v zabezpečení rôznych typov zmlúv, bezpečnostných projektov, dohôd, čestných vyhlásení, VZOP, splnomocnení a iných požadovaných náležitosti. Podnikateľské poradenstvo poskytujeme právnickým osobám predovšetkým: realitné kancelárie, základné školy, stredné školy, obecné úrady, e-shopy, autoškoly, požičovne áut a náradia, exekútorské úrady, cestovné kancelárie, cestovné agentúry, sprostredkovatelia poistenia a úverov, fotografi atď.

Referencie niekoľkých klientov za obdobie r.2011-2015:

Bytové družstvo Košice, 20.12.2015 Pri požiadavke na vypracovanie Bezpečnostného projektu sme sa stretli s korektným prístupom, odbornosťou ale aj ľudskou tvárou. Odporúčame a ďakujeme.
p. Sabanošová, 14.11.2015 Dobrý deň. Predávala som byt, kupujúcu som mala, chýbala "právna pomoc". Našla som ju a odporúčam aj ďalším klientom.
p. Jana Cagáňová, FASHIONET HOLDING, 22.09.2015 Týmto sa chcem poďakovať p.Slavomirovi Novákovi za profesionálny a láskavý prístup k ľudom. Vrelo odporúčam. Ďakujem Cagáňová.
p. Jaroslav Novotný, AUTOŠKOLA, 25.08.2015 Týmto chceme vyjadriť spokojnosť s podkladmi, ktoré nám vyhotovila firma SN real. Odporúčame kolegom. Dovi.
p. Sidónia Rafajelovičová, 20.08.2015 p. Slavomír Novák nepôsobí falošne, vlezlo ani pokrytecky. Jedná korektne, na rovinu a profesionálne. Na čo sme sa dohodli, to aj vykonal. Bola som spokojná. S.R.
ZŠ Chmeľov, 10.07.2015 Našej škole bol vypracovaný bezpečnostný projekt, ďakujeme!
p. Marek Sihelský, spol. TRAVELAGENT s.r.o., 16.04.2015 Sme cestovná agentúra, ktorá prevádzkuje portály http://last-minute.travelagent.sk/ a https://www.bigtravel.sk/ a u firmy SN real sme si objednali vypracovanie bezpečnostného projektu. Presvedčili nás hlavne seriózny prístup, rýchla a efektívna komunikácia a samozrejme aj výhodná cena za vypracovanie tak rozsiahleho projektu na mieru. Spoločnosti SN real prajeme ešte mnoho spokojných zákazníkov.
EKON TK s.r.o., 10.04.2015 Touto referenciou vyjadrujeme poďakovanie za poskytnutie služieb z oblasti spracovania údajov na jednej strane a zároveň odporúčanie pre využitie služieb Vašej spoločnosti na strane druhej. TK.
manželia Kováčovi, 10.01.2015 Dobrý deň, dovoľte, aby sme sa Vám s manželom poďakovali. Ďakujeme a prajeme všetko dobré!
Milan Fabián 05.12.2014 Chcel by som touto cestou vyjadrim spokojnosť s prácou p. Nováka, ktorý mi zastrešoval predaj bytu. Predaj prebehol v poriadku. Určite sa obrátim na SN real aj nabudúce.
SexyLady Style, 15.10.2014 V mene nášho salónu aj touto cestou chceme poďakovať za skvelú skúsenosť s pánom Novákom v oblasti vypracovania projektov. Spolupráca bola na vysokej profesionálnej úrovni, promptná. Vrelo odporúčame. Email: info@sexyladystyle.sk
Mária Kročianová Hain, 13.10.2014 Ďakujeme za promptné vypracovanie bezpečnostného projektu so všetkým, čo k tomu patrí. Aj cena bola veľmi príjemná. Ďakujeme. Email: maria@somvasmakler.sk
Ľubica Drimáková, 15.08.2014 p. Novák zabezpečuje naozaj profesionálne podnikateľské poradenstvo. Ďakujeme sa ukážkovú spoluprácu bez vážnejších problémov. Ľubica D.
Simona Sotáková 02.07.2014 Dobrý deň. Skutočne jeden seriózny konateľň, ktorý nás naozaj príjemne prekvapil svojou serióznosťou, korektnosťou a férovosťou. Dominuje naozaj ľudský prístup, napriek tomu, že je to obchod. SS.
Ing. Rastislav Soták, 01.07.2014 p. Novák je skutočne jeden seriózny a poctivý sparing partner (ak ho tak môžem nazvať). Kiež by takých bolo viac aj semka na západe.
pPeter Ličák, 19.06.2014 Ďakujem za spoluprácu. Podnikateľské poradenstvo by sa mal vykonávať asi nejako takto, ako to Vaše. Sme spokojní. Odporúčame ďalej.
Rudolf Dlhý, 11.05.2014 Korektný prístup, dobrá spolupráca. RD.
Pavol Dopirák, 20.03.2014 Dobrý deň, v prípade p. Nováka sa naozaj jedná o korektnú osobu, všetko na čom sme sa dohodli, aj splnil. Želám všetko dobré a nech sa darí. Dopirák
Ing. Jozef Kollárik, 15.03.2014 Veľmi pekne ďakujeme za "podnikateľské poradenstvo", bolo pre nás naozaj prínosom. Velice odporúčame!
p. Kováčová, 29.02.2014 Konečne niekto, kto je seriózny a dodrží naozaj to, čo aj sľúbi. A neni ste ani nejako zvlášť drahý. Držte sa kolega. Kováčová
p. Doležal, 15.02.2014 Ďakujem veľmi pekne, som maximálne spokojný. Budem odporúčať ďalej. JD.
p. Sedláková, 02.12.2013 p. Novák nám zastrešoval predaj bytu vyhotovením zmlúv a dôkladnou navigáciou pri postupe, za čo mu s manželom ďakujeme.
p. Ing. Jozef Baloga, 17.10.2013 Na spoločnosť SN som sa obrátil na základe inzercie na vypracovanie zmlúv. telefonát, dohoda, zmluvy boli zaslané emailom, všeobecná spokojnosť. Pozdravujem z Banskej Bystrice. J.B.
p. Rajch, 02.09.2013 Vrúcne ďakujem za vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy, ktorú som si "objednával" na diaľku telefonicky, podklady mi prišli do pár hodín emailom, presne podľa dohody. Odporúčam Vaše služby ďalej. Rajch
Igor Sendecký, 10.08.2013 p. Slavomír Novák mi zastrešoval predaj bytu. Právna stránka ako aj finančná dopadla v poriadku, celková spokojnosť.
Andrej Kováč, 05.07.2013 p. Slavomír Novák mi vypracoval kúpnu zmluvu a následne nájomnú zmluvu. Zmluva bola myslím v poriadku. Ďakujem pekne. AK.
p. Ligus, 20.06.2013 Dobrý deň, v prvom rade by som sa Vám rád poďakoval za promtné vypracovanie podkladov a taktiež za následne usmernenie "čo, kedy a ako"... Vďaka Vám všetko prebehlo v poriadku, sme s Vami maximálne spokojní. S pozdravom Ligus.
p. Jakubová, 10.06.2013 p. Slavomír Novák, je skutočným odborníkom vo svojom fachu, s pokojným svedomím možem jeho služby odporúčať ďalej.
Ing. Tomáš Semanco, 07.05.2013 Nachádzal som sa v situácii, kedy sme s rodinou potrebovali kúpiť dom v BA a predať byt v PO. Neobrátiť sa na p. Nováka by bolo tou najväčšou chybou. Obrátil som sa tak na človeka, ktorý to všetko zariadil. Pomohol mi kúpiť dom, pomohol mi predať byt - mimochodom ten byt, ktorý mi pred 5-timi rokmi pomohol kúpiť. Ako aj vtedy - tak aj teraz - všetko šlo hladko. Veci klapli neuveriteľne rýchlo, precízne ku spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. Mimochodom, ak raz budem predávať dom v BA a kupovať dom v PO - nikoho hľadať nebudem. Stačí, keď vytočím len jedno číslo... To správne ...
Mgr. Alica Morovičová, 24.04.2013 S Vašou realitnou kanceláriou sme boli veľmi spokojní, seriózny prístup, ochota vo všetkých smeroch a spolupráca na vysokej úrovni nám splnila náš sen - nový domov. Ďakujeme a prajeme Vám veľa úspechov v ďalšej práci. S pozdravom, A. Morovičová.
Anton Semanič, 05.02.2013 Dobrý deň, požiadali ste ma o pár viet do rubriky "referencie". S Vašou realitnou kanceláriou som bol spokojný, myslím, že so všetkým na čom sme sa dohodli, predaj prebehol v poriadku, prevod peňazí tiež. Ďakujem pekne. Semanič
Mgr. Slavomír Urbanič, 20.01.2013 Boli mi doporučené služby tejto kancelárie a ja ich odporúčam ďalej. Promptné, spoľahlivé a lacnejšie ako u notára. S.U.
p. Sedlák, 10.01.2013 S prácou p. Nováka som spokojný, všetko išlo tak ako malo = všetko OK.
Kamila Kmecová, 02.12.2012 p. Kolega z PO, ďakujem za spoluprácu.
Ing. Ján Baláž, 11.10.2012 p. Novák ma požiadal o pár riadkov referencií, ktoré s čistým svedomím môžem publikovať. Napriek tomu,že som sa s p. Novákom nikdy nevidel, na základe odporúčania sme všetko riešili na diaľku, po telefóne a emailom. Jednalo sa o korektné zastrešovanie kúpy môjho bytu v Banskej Bystrici. Všetko dopadlo na jednotku. Touto cestou sa chcem Slavomírovi Novákovi poďakovať ešte raz a popriať všetko dobre! Ing. Baláž
Alena Pavelová, 10.09.2012 p.Novák nám dohliadal na predaj, všetko dopadlo na jednotku. Až sa nám podarí v budúcnosti nasporiť na väčší, rozhodne kupujeme cez vás... : )
František Stajanča, 18.08.2012 Napísanie papierov trvalo veľmi krátko, vybavenie úveru v podstate tiež. V celku spokojný. Stajanča
Roman Doležal s manželkou, 25.07.2012 Poprosili nás o spätnú väzbu, takže sa chceme podeliť s našim názorom. Využili sme službu "DOHĽAD" a myslím, že sme urobili dobre. Keď sme zistili, čo všetko by sme museli vedieť a spísať do zmluvy, tak sme radi, že sme našli takúto možnosť. Byt predaný myslím k spokojnosti aj nás aj p. Zubrickej. Skúšali sme aj advokáta, no ten spísal zmluvu tak, že s tým druhá strana nesúhlasila a chcel cúvnuť. p. Novák to zriešil. Takže ďakujeme. R.D.
Bc. Katarína Vojtková, 03.07.2012 Ďakujem veľmi pekne za dohliadnutie pri predaji môjho bytu. Prajem všetko dobré. Vojtková K.
Róbert Seman, 02.06.2012 Zdravičko : ) veľké diky za promtné vybavenie hypotéky s nižším úrokom jak je normálne a za zmluvy. Nech sa darí chlape!
Mgr. Adrián Sedlák s manželkou, 28.05.2012 Pravdou je, že som sa pôvodne prišiel len informovať do realitky ohľadom možnosti predaja, ceny, spôsobu a tak, pôvodný plán bol presondovať situáciu a potom za tým zvážiť predaj menšieho a kúpu väčšieho bytu. p. Novák si získal moju a manželkynu dôveru v realitné kancelárie natoľko, že sme svoj menší predali a väčší kúpili. Dobrú skúsenosť máme však len s predajom, ktorý koordinoval p. Novák. Kúpu väčšieho bytu nám zabezpečovala iná väčšia realitka. Dojem nehorázny. Máme len jednu výčitku na p. Nováka, že nás neupozornil, že v Prešove existujú podvodné realitky a máme si na nich dávať pozor. Zaplať Pánboh všetko dopadlo dobre, no to sme už do prípadu zapojili aj advokáta, čo nás stálo nemalé peniaze. Takže s celkovým predajom a kúpou máme pol na pol dobré aj zlé skúsenosti. p. Nováka sa týkajú tie dobré a p. xxxxx tie zlé.
Andrea Kujnišová, 02.05.2012 Využila som službu p. Nováka tak, že dozeral na priebeh predaja môjho bytu, všetko sa udialo v poriadku, nemám žiadne výhrady, no neviem to ani porovnať s niekym iným. Prajem všetko dobré!
Ing. Jana Hurtuková, 14.04.2012 Odporúčam služby realitnej kancelárie SN real – konkrétne p. Nováka, ktorého jednanie bolo vysoko profesionálne. Všetky dohodnuté podmienky boli splnené a samotná kúpa bytu prebehla pre mňa prekvapivo v krátkom čase. S výsledkom som spokojná. Ďakujem. S pozdravom Ing. Hurtuková
Mgr. Martin Janovčík, 13.04.2012 Pán Novák je nielen zanieteným odborníkom v danej oblasti so skvelým prehľadom na realitnom trhu na východe Slovenska, na ktorého služby sa vždy môžete spoľahnúť, ale zároveň aj poradcom vo všetkých potrebných doplnkových konzultáciách, dokumentáciach a činnostiach spojených s predajom či kúpou realít. Oceňujem jeho profesionalitu a ochotu vychádzať všetkým zúčastneným stranám v ústrety. Ak považujete kúpu alebo predaj bytu, domu, pozemku z akýchkoľvek dôvodov za problematickú, kontakt s touto kanceláriou je prvým riešením. Od realitnej kancelárie SN real a pána Nováka môžete očakávať profesionalitu, principiálnosť, kvalitu a ochotu navyše a preto ju môžem kedykoľvek doporučiť.
Martina Stajančová, 28.02.2012 S kúpou bytu som spokojná, myslím, že všetko prebiehalo tak, ako to bolo dopredu dohodnuté, až na dlhú dobu vybavenia úveru, ale ten vybavoval moj finančný už ex-poradca. Voči SN real nemám žiadnu výčitku. Ďakujem a prajem všetko dobré. Možno opäť niekedy nabudúce. M.S.
Doc. Ing. Emília Zimková, PhD., 13.02.2012 V prípade, že nemôžte byť fyzicky prítomní pri predaji nehnuteľnosti v Prešove, môžem Vám so 100%-nou istotou odporúčať služby realitnej kancelárie SN real, s.r.o., s ktorej prácou sme boli veľmi spokojní. Realitná kancelária SN real, s.r.o. preukázala maximálnu profesionalitu pri efektívnej komunikácii s bytovým družstvom, mestom,dodávateľmi energií, katastrom či so znalcom. V priebehu krátkej doby sa jej zamestnancom podarilo nielen nájsť serióznych záujemcov, ale aj pomôcť im pri riešení špecifických problémov s úverovaním nákupu nehnuteľnosti.Sme presvedčení, že proces predaja bytu v Prešove by bol pre nás omnoho komplikovanejší, ak by sme sa náhodne pri hľadaní vhodnej realitnej kancelárie na internete nekontaktovali s pani Vierou Vaškovou, maklérkou tejto realitnej kancelárie. Vážení potenciálni zákazníci, v prípade potreby dodatočných informácií Vám ich rada poskytnem na mailovej adrese: emilia.zimkova@umb.sk.
Anna Horňáková, 08.02.2012 Ste perfektní!
Mgr. Anna Cvengrošová, 06.02.2012 Táto realitná kancelária je z hľadiska prístupu a profesionality skutočne odzrkadlením férového, ľudského, odborného, jasného, vecného a najmä efektívneho spôsobu práce. Hodnotím to s kľudným svedomím, vzhľadom na trojnásobnú negatívnu skúsenosť s inými kanceláriami pri predaji a prenájme bytov. Osobne som presvedčená, že SN real má opodstatnený potenciál najmä do budúcnosti, jednoznačne ich budem odporúčať ďalej, mojim známym aj neznámym (aj keď to bude asi ťažké, vzhľadom na to, že s manželom žijeme v Bratislave). A s týmto súvisí aj to, že nemám jedinú výčitku. No možno jedná by sa našla, a síce, že SN real nemá pobočku v Bratislave :)
Imrich Karniš, 03.02.2012 Vyjadrujem spokojnosť pri realizácií predaja mojich dvoch bytov. Maximálna ústretovosť, serióznosť, nevyskytli sa žiadne problémy. Určite budem ďalej odporúčať svojim známym.
Bc. Veronika Gúberová, 10.01.2012 Som veľmi spokojná s p. Vaškovou, nebol v ničom žiadny problém. Ďakujeme s manželom za ústretovosť a ochotu.
Zuzana Sedláková, 21.11.2011 Ďakujem Vám za menšiu pomoc, ste profesionál od slova do písmena a podľa mňa odvádzate perfektnú prácu. Ste priamy, držíte slovo a máte nadhľad nad vecou. I recommend!
PhDr. Kamila Fabianová, 07.11.2011 Týmto by som sa chcela poďakovať realitnej kancelárii za jej nie len profesionálny, ale aj ľudsky prístup. Počiatočná prirodzená nedôvera čoskoro pominula a ostala len všeobecná spokojnosť, že som neskončila ako poniektorí z nedeľnej relácie, natoľko skúpi, že sa viac – menej sami nechávajú podviesť.
Ing. Marián Sedlák, 10.10.2011 Dobrý deň. Rozhodol som sa využiť službu "dohľad" p. Nováka (kupoval som byt v Košiciach) a skutočne mi boli poskytnuté realitné a finančné služby od "A" po "Z", ktoré mi boli maximálne nápomocné. V tejto oblasti som vôbec nie doma, takže mi to prišlo úplne potrebné. Netušil som koľko zakutí môže mať jedna "obyčajná" kúpa bytu na úver. Ruku na srdce, s výsledkom som úprimne spokojný. Ďakujem ešte raz. Všetko dobré!
Jozef Medviď, 11.09.2011 S realitkou SN real som bol veľmi spokojný. S p. Novákom som riešil ako preňho banálne, tak pre mňa vážne veci, stále bol nápomocný a našiel si čas. Nemal som s ničím žiadny problém, všetko som dostal na tácke.
Mgr. Jozef Sabol, 30.08.2011 Každý záujemca o kúpu bytu chce, aby ta kúpa prebehla hladko a rýchlo. Ja som kupoval byt na hypotéku cez banku, v ktorej mám aj bežný účet. Človek, až keď o niečo ide zistí kto berie svoju prácu profesionálne a kto Vás chce akurát "ošklbať". Zo všetkých ľudí zúčastnených na realizácii vybavenia hypotéky a následnej kúpy bytu je pán Novák jediný čo si tie peniaze aj zaslúžil. Ozaj profesionálna práca a nevykašlal sa na to keď boli problémy napriek tomu, že svoju províziu už dostal. Dotiahol vec do konca a pokiaľ by som kupoval inú nehnutelnosť tak je na mojom zozname na prvom mieste.
Ing. Eva Batešková, PhD., 25.08.2011 SN real je kvalitnou realitnou kanceláriou v pravom slova zmysle. V živote človeka sú rôzne situácie ktoré musí zvládnuť avšak nemusí človek všetko vedieť stačí ak sa obráti na odborníkov z daného fachu. Vtedy sa dá povedať, že SOM VYHRAL! Mám osobnú skúsenosť s predajom aj kúpou nehnuteľností bez najmenších problémov, zbytočných bolení hlavy a ľudskej nemohúcnosti. Profesionálne zastupovanie a jednanie zo strany SN real je toho živým dôkazom, že ľuďom sa ešte dá veriť, keď Vám povedia MY TO ZA VÁS SPRAVÍME, NEMAJTE OBAVY. Veľké ďakujem patrí tejto realitke a jej maklérom. Držím Vám palce pán Novák.
Slávka Cajgovičová, 24.08.2011 Prostredníctvom realitnej kancelárie sme išli prvý krát a sme nadmieru spokojní. Boli nám podané všetky informácie, z ich strany maximálna ústretovosť. Zlatí, sympatickí ľudia.
Eva Kmecová, 18.08.2011 Predávala som svoj byt a potrebovala som napísať kúpnu zmluvu a návrh. Navzdory mojej nedôvere voči realitkám, som sa rozhodla nechať si vypracovať kúpnu zmluvu skrz nich, keďže som nechcela platiť 250€ u notára ako moja sestra. Keď som si porovnávala zmluvu od notára a moju od p. Nováka, môj laicky pohľad je, že bola zrozumiteľnejšia, mala viac strán a asi obsahovala všetko, čo je potrebné. A hlavne som neprišla o byt ani o peniaze, ako mnohí z Lampárne, keďže som p. Nováka z realitky požiadala, aby na predaj môjho bytu osobne aj dozrel. S kľudným svedomím ho môžem odporučiť. Ďakujem. Kmecová
Gabriela Prokešová, 18.08.2011 V tejto realitnej kancelárii som vykonávala absolventskú prax a musím povedať, že sa mi pracovalo veľmi dobre. Pán Novák sa snaží pomôcť každému klientovi čo najlepšie a do svojej práce vloží vždy maximum, čoho som bola neraz svedkom, nakoľko som tam pracovala. Robí všetko čo sa len dá, aby pomohol klientom a aby boli maximálne spokojní. SN REAL realitná kancelária je jedna z mála realitných kancelárií na ktorú sa dá spoľahnúť, ktorá si robí svoju prácu svedomite, poctivo a hlavne čo najlepšie. Ja môžem len vrelo odporúčať :)
Ing. Jozef Rusňák, 16.08.2011 Ďakujem SN real, s.r.o. a špeciálne p. Slavomírovi Novákovi za to, že ma "previedol za ručičku" pri kúpe nehnuteľnosti a zabezpečil mi dohľad. Byt som si našiel sám, ale nevedel som ako ďalej. Fakt super chlapík, jeden z mála ľudí, s ľudským prístupom čo neťahá len peniaze ako väčšina realitiek. Bez neho by som bol asi v celom procese stratený :-)