Kontakt

Vaša referencia / spätná väzba má pre nás veľký význam. Prispieva k zvyšovaniu kvality našich služieb a spokojnosti našich klientov...


“Neexistuje žiadne tajomstvo úspechu. Je to výsledok prípravy, tvrdej práce a poučenia sa z neúspechu.” Colin Powell


Formulár pre odoslanie referencie / spätnej väzby

Vyplnením a zaslaním formulára nám zároveň udeľujete súhlas so zverejnením referencie v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, úplné znenie uvedené v Z.z pod číslom 136/2014, na dobu neurčitú, za účelom využívania služieb spoločnosti SN real, s.r.o., IČO: 36653497, zapísanej Okresným súdom Prešov v ORSR, vložka číslo: 17601/P. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ IS, je riadne registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod číslom 201416317.