Nájdite si nehnuteľnosť sami, chránte sa však s nami... Nájdite si kupujúceho sami, platí to isté... chráňte sa s nami!

Neriskujte, nespoliehajte sa na stáre známe "nejak bolo, nejak bude" a využite aj Vy medzi klientmi často vyhľadávanú a obľúbenú službu "dohľad", nakoľko v praxi sa stáva úplne bežne, že si klienti, v snahe vyhnúť sa často vysokým províziam realitných kancelárií, nájdu kupujúceho resp. predávajúceho samostatne.

OK. Prečo nie?! Šetrite ale neriskujte! Ide to aj lacnejšie...

Obráťťe sa na nás a vyhnite sa riziku! Prejdeme si s Vami celým procesom kúpy resp. predaja Vašej nehnuteľnosti z právneho a taktiež aj finančného hľadiska, vyložíme karty na stôl - preveríme nehnuteľnosť, vlastnícke práva, všetky ťarchy, či iné obmedzenia, vypracujeme vám všetky potrebné zmluvy a podklady, zabezpečíme znalecký posudok, zabezpečíme finančné prostriedky a budeme samozrejme dohliadať nad riadnym uhradením kúpnej ceny.

Týmto Vás chránime pred nepríjemnosťami a vážnymi komplikáciámi pri prevode „na vlastnú päsť“ (pokus o podvod, prerušené konanie na katastri nehnuteľnosti, neúhradenie kúpnej ceny, možné nevysťahovanie sa, riziko dlhov, nedoplatkov, skrytých vád, atď).

Na základe dlhoročných skúseností, nie len v realitnej a právnej oblasti, sú našou spoločnosťou všetky poskytované služby nie len profesionálne ale aj ľudsky s ohľadom na Vaše reálne potreby... Všetky dokumenty (podklady) sú samozrejme vypracúvané odborne, zodpovedne a na mieru, tak aby došlo k požadovanému napĺneniu predmetu zmluvy podľa požiadaviek klientov a zároveň, aby sa zabránilo možným spoločenským alebo osobným problémom, ktoré môžu vzniknúť pri neodbornom alebo tzv. "ležernom" postupe pri vypracovaní požadovaných dokumentov (napr. pri použití alebo okopírovaní rôznych dokumentov z internetu, pri vlastnej tvorbe zmlúv a i. ). Cena za využitie nami ponúkanej služby je banálna oproti možným škodám... Sme tu pre všetkých v rámci celej SR. Tel.: 0915 945 708, e-mail: snreal@snreal.sk

Vašu individuálnu požiadavku zadajte prosím kliknutím na formulár.