Kontakt

SN real, s.r.o.
zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vl. č. 17601/P a registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov SR, z titulu spracúvania osobných údajov v IS Realitná činnosť a v IS Marketing.

adresa: Višňová 11, 080 01 Prešov, SR

IČO: 36653497
DIČ: 2022217505
IČ DPH: nie je platca DPH
IBAN:SK8111000000002628088334

Konateľ: Slavomír Novák
Tel.: 0915 945 708
Email: snreal@snreal.sk

Prostredníctvom tejto webovej stránky dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto si dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach. Pre bližšie info "KLIKNITE TU"


Vážení klienti a obchodní partneri,

vitajte na stránke našej spoločnosti, ktorá od roku 2006 ponúka, v rámci celej SR, svoje služby fyzickým a právnickým osobám, v oblasti podnikateľského poradenstva pre právnické osoby a realitnej činnosti predovšetkým pre fyzické osoby.

Dovoľte, aby sme sa poďakovali všetkým, ktorí doposiaľ využili naše služby, s ich zvolením zároveň uvádzame REFERENCIE.

Veríme tiež, že svojimi službami oslovíme aj vás, ktorí práve čítate tieto riadky a dúfame, že sa pridáte k ďalším spokojným klientom, ktorí vedia, že našim prvoradým cieľom je získanie si dôvery klienta (obchodného partnera) na základe seriózneho, profesionálneho ale najmä korektného prístupu...

Dovolíme si tiež upriamiť pozornosť na samostatne ponúkané a často vyhľadávané služby v rámci celej SR pre fyzické osoby:

  • Komplexné vypracovanie zmlúv a iných typov dokumentov vrámci celej SR Najčastejšie ide o: kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy so zriadením vecného bremena, zmluvy o dielo, splnomocnenia, pracovné agendy, čestné vyhlásenia a i.) Pre bližšie informácie KLIKNITE TU..
  • Dohľad nad kúpou resp. predajom Vašej nehnuteľnosti nakoľko v praxi sa stáva úplne bežne, že si klienti nájdu kupujúceho resp. predávajúceho samostatne. V takomto prípade môžu pokojne využiť veľmi osvedčenú a klientmi mimoriadne obľúbenú službu „dohľad“ našej realitnej kancelárie. Prejdeme si s Vami celým procesom kúpy resp. predaja Vašej nehnuteľnosti z právneho a taktiež aj finančného hľadiska, preveríme nehnuteľnosť, vlastnícke práva, všetky ťarchy, či iné obmedzenia, vypracujeme vám všetky potrebné zmluvy a podklady, zabezpečíme znalecký posudok, zabezpečíme finančné prostriedky a budeme samozrejme dohliadať nad riadnym uhradením kúpnej ceny. Týmto vás chránime pred nepríjemnosťami a vážnym komplikáciám pri prevode „na vlastnú päsť“ (pokus o podvod, prerušené konanie na katastri nehnuteľnosti, neúhradenie kúpnej ceny, možné nevysťahovanie sa, riziko dlhov, nedoplatkov, skrytých vád, atď).
  • Vyhotovíme odhad trhovej ceny našou spoločnosťou, v postavení realitnej kancelárie, na akúkoľvek nehnuteľnosť pre potreby dedičského alebo rozvodového konania.

Samostatne ponúkané a často vyhľadávané služby v rámci celej SR pre právnické osoby:

  • Komplexné podnikateľské poradenstvo právnickým osobám, v rámci celej SR. Najčastejšie ide o: vypracovanie obchodných zmlúv, zamestnaneckých zmlúv, zmlúv o dielo, sprostredkovateľských zmlúv, obchodných podmienok, reklamačných podmienok, bezpečnostnej dokumentácie v súvislosti s ochranou osobných údajov, podklady súvisiace s činnosťou a chodom obchodných spoločností resp. všetky požadované zmluvy a iné náležitosti podľa Občianského alebo Obchodného zákonníka. Pre bližšie informácie KLIKNITE TU..

  • S úctou a očakávaním Vašej spokojnosti